Servicii

1. Proiecte cu impact pentru comunitate Consultarea stakeholderilor

Ce vrei: implicarea eficientă și cu impact într-o comunitate.

De ce ai nevoie: o radiografie detaliată a nevoilor și o listă a celor mai potrivite soluții locale, dar și a partenerilor pe care te poți baza în implementarea acestora.

Ce îți oferim:

 • Coordonăm procesul de consultare cu persoanele afectate și cu cele ce propun o implicare în comunitate.
 • Identificăm persoanele reprezentative pentru comunitate, le punem întrebările relevante într-un cadru în care pot vorbi confortabil. Urmărim construirea unei imagini de ansamblu asupra comunității, incluzând ce își doresc să afle de la compania în cauză, preocupările lor în relație cu industria și felul în care ei resimt activitatea companiei.
 • Îți furnizăm concluziile ca punct de plecare pentru felul în care compania ta se poate implica sustenabil la nivelul comunității pentru a rezolva problemele reale ale acestora. 

 

 

 

 

2. O companie dezvoltată durabil Planificare strategică pentru sustenabilitate

Ce vrei: dezvoltarea sustenabilă a companiei.

De ce ai nevoie: obiective de sustenabilitate ce pun accent pe angajați, mediu sau comunitate și o planificare strategică ce pornește de la ele pentru a dezvolta noi produse sau modele de afaceri (ex. modelele economiei circulare).

Ce îți oferim:

 • Ne ocupăm punctual sau integral de proces, în funcție de nevoile tale. Îți sprijinim compania în elaborarea obeictivelor de sustenabilitate și în alinierea echipei manageriale la obiectivele stabilite.
 • Analizăm istoricul și impactul actual al companiei asupra comunității și identificăm principalele provocări.
 • Discutăm cu stakeholderii interni și externi (angajați, ONG-uri, reprezentanți ai comunității, administrația locală și națională, alți stakeholderi relevanți), îi implicăm în procesul de planificare strategică și pe baza acestor discuții stabilim împreună cu tine ariile de interes pentru companie.
 • Co-creăm strategia cu ajutorul personalului companiei, fidelizând angajații și construind un plan ce îi implică la nivel personal.
 • Oferim sprijin în alinierea echipei manageriale la obiectivele strategiei.

 

 3. Programe comunitare externalizateAdministrarea programelor comunitare/de sustenabilitate ale companiei

Ce vrei: un program ce funcționează (aproape) independent

De ce ai nevoie: o echipă ce transformă ideea de proiect într-un program clar, administrat și monitorizat profesionist, implicarea ta constând în definirea direcției și a strategiei

Ce îți oferim:

 • Preluăm (integral sau parțial) implementarea programelor comunitare complexe sau a inițiativelor de voluntariat corporatist punctuale.
 • Identificăm nevoile comunitare specifice și resursele comunitare cele mai potrivite pentru adresarea acestora.
 • Transformăm problemele fără răspuns sau întrebările cu prea multe răspunsuri în administrare și alocarea de resurse pentru activitățile de zi cu zi. Iar dacă angajații tăi doresc să se implice, te ajutăm să-i instruiești și să îi implici pe termen lung.
 • Construim și menținem relația cu ONG-urile / partenerii comunitari.
 • Măsurăm și raportăm rezultatele programului și impactul la nivelul comunității.

4. Bine făcut zi de zi | Mecanisme de implicare comunitară a angajaților

Ce vrei: angajați și parteneri care să facă bine împreună cu tine

De ce ai nevoie: mecanisme de implicare socială care să fie integrate în procedurile companiei sau externalizate către o echipă specializată

Ce îți oferim:

 • Alegem mecanismele potrivite și le adaptăm la nevoile și interesele stakeholderilor interni și externi (donații salariale, voluntariat corporatist, administrarea finanțărilor etc.)
 • Identificăm parteneri comunitari (ONG-uri) compatibile cu viziunea ta ce vor implementa proiectele susținute.
 • Gestionăm relația cu partenerii comunitari prin monitorizare și raportare.
 • Folosim aplicația noastă de GrantWizzard pentru colectarea și jurizarea proiectelor depuse și pentru raportarea celor aprobate.

  

 

5. Rezultate explicate și explicabile | Măsurarea impactului

Ce vrei: o analiză completă a rezultatelor și impactului unui proiect comunitar

De ce ai nevoie: monitorizare și cunoaștere a fenomenelor sociale din comunitate și o analiză pe termen lung pentru a identifica, analiza și evalua rezultatele obținute de program și efectele acestora asupra beneficiarilor

Ce îți oferim:

 • Cercetători și experți certificați care folosesc metodologiile internaționale de măsurare a impactului social (LBG, SROI etc.), le adaptează la nevoile companiei, sau dezvoltă metode și instrumente adaptate nevoilor companiei.
 • Selectăm împreună indicatorii de rezultat și impact pentru a dezvolta un raport cat mai relevant pentru tine și compania ta
 • Construim și folosim cele mai potrivite instrumente
 • Instruim partenerii comunitari in utilizarea instrumentelor dezvoltate
 • Raportăm impactul într-un format clar și ușor de înțeles

  

6. Raport de sustenabilitate | Raportare non-financiară

Ce vrei: un raport complex, dar limpede

De ce ai nevoie: o echipă care evaluează nevoile, strânge informațiile necesare, folosește metodologiile internaționale acceptate și livrează raportul într-un format clar, pe care-l poate citi oricare dintre clienții, partenerii sau investitorii tăi

Ce îți oferim:

 • Pregătim raportarea obligatorie non-financiară ca la carte, printr-o imagine completă a obiectivelor și politicilor companiei, corelate cu rezultatele economice, de mediu, sau comunitare.
 • Consultăm personale interest esau afectate (stakeholderi) din domenii diverse și stabilim împreună materialitatea temelor pentru raportare
 • Colectăm datele necesare, le analizăm și le punem în formatele cerute de standarde
 • Construim studiile de caz pentru inițiativele interne sau externe ale companiei.
 • Stabilim structura raportului și redactăm textul raportului, cu accent pe claritate și livrare la timp (maxim 6 luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar)

7. Raport de sustenabilitate certificat extern| Verificarea rapoartelor de sustenabilitate/Opinie independentă privind raportul de sustenabilitate

Ce vrei: o certificare obiectivă a raportului de sustenabilitate

De ce ai nevoie: o organizație cu experiență care întărește credibilitatea raportului și a rezultatelor prezentate

Ce îți oferim:

 • Un serviciu independent care confirmă acuratețea datelor și validitatea raportului non-finaciar, cu atât mai mult cu cât acest tip de verificare nu este încă o cerință obligatorie.
 • Discutăm independent cu stakeholderii pentru temele importante.
 • Analizăm modul în care e realizat raportul și gradul de acoperire a temelor relevante.
 • Ascultăm în profunzime compania pentru a susține implementarea țintelor propuse atât cu decidenții externi, cât și cu cei interni.
 • Un expert opinion de ansamblu asupra raportului, care evidnețiează calitățile dar și oportunitățile de dezvoltare

8. Cei mai bun specialiști interni în sustenabilitate| Training si evenimente de sustenabilitate

Ce vrei: o echipă pregătită să gândească lateral

De ce ai nevoie: acces la cele mai recente rezultate, cele mai promițătoare noi idei și la o rețea de specialiști cu care te poți consulta

Ce îți oferim:

 • Organizăm evenimente specializate pe sustenabilitate, în care lideri de opinie și experți în domeniu prezintă conceptele nou introduse la nivel internațional.
 • Aducem sustenabilitatea în context local prin experiența și rezultatele obținute de profesioniștii din regiune.
 • Aprofundăm cunoștințele despre impactul asupra mediului și al societății și deschidem canale de discuție între specialiștii dintr-un domeniu tehnic, dedicate îmbunătățirii constant.