Eşti donator şi ai o nelămurire?

Caută prin lista de întrebări frecvente

Întrebări frecvente Debit Direct - Donator

Ce sunt donațiile prin debit direct?

Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constantă, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Către ce organizații din România pot să fac donații prin debit direct?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Care sunt domeniile pentru care pot face donații prin debit direct?

 • Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale marginalizate, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.);
 • Educaţie (acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.);
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi etc.);
 • Protecția și promovarea drepturilor civile şi cetăţeneşti;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale (acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, de energie şi de asistenţă medicală);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii, protecţia animalelor;
 • Artă şi cultură;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

Orice organizație care se regăsește în lista de mai sus poate să primească donații prin debit direct?

Pentru a putea fi înscrisă în sistemul de donații prin debit direct, o organizație, care activează într-unul din domeniile prezentate mai sus, trebuie să îndeplinească și următoarele criterii:

 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea şi este înregistrată legal în România.
 • Organizaţia trebuie să aibă un raport anual recent.
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi profil pe Facebook.
 • Organizaţia sau coordonatorul are minim 2 ani de experienţă relevantă şi a desfăşurat cu succes cel puțin un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC.
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin două săptămâni  înainte de data la care se doreşte începerea campaniei de donaţii prin debit direct.

Cine este implicat în donațiile prin debit direct? Cu ce rol?

În sistemul de donaţii prin debit direct sunt implicate următoarele entităţi:

 • Organizațiile beneficiare (pentru care persoanele pot decide să doneze; ele sunt cele care colectează formularele de donaţie prin debit direct);
 • Asociaţia pentru Relaţii Comunitare – selectează organizaţiile care pot primi donaţii prin debit direct, emite în numele lor instrucţiunile de debitare, colectează donaţiile şi le distribuie organizaţiilor pentru care au optat donatorii;
 • Băncile la care donatorii au cont – verifică datele înscrise în formularele de donaţie şi semnătura donatorului şi debitează contul donatorului.

Ce obligații are organizația care primește donația recurentă?

 • Să transmită o dată pe an, la o dată stabilită  de ARC și comunicată cu cel puțin 15 zile înainte, rapoarte care să conţină rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosite sumele colectate prin donaţii prin debit direct, fotografii din timpul derulării proiectului, mărturii de la beneficiarii proiectului sau de la parteneri și un raport financiar sintetic.
 • Să utilizeze banii doar în scopul declarat al proiectului pentru care a strâns donaţiile şi pentru costurile asociate ale acestuia.
 • Să comunice donatorilor prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (email, scrisoare, telefonic), cel puţin o dată pe an, rezultatele proiectului pentru care s-au folosit donaţiile.
 • Să se asigure de corectitudinea colectării de mandate de debit direct prin selectarea şi instruirea riguroasă a fundraiserilor, prin supravegherea acestora şi prin asigurarea unor sisteme interne de siguranţă a colectării datelor şi a folosirii acestora.
 • Să anunţe ARC cu privire la retragerea unui donator sau orice modificare survenită la cererea donatorului şi adresată organizaţiei.

Cum poate organizația să comunice cu mine și cu alți donatori?

Organizaţia va avea datele de contact ale donatorilor şi va putea să comunice cu aceştia nemijlocit, cu respectarea normelor GDPR în vigoare. Prin contractul încheiat între organizaţie şi ARC, organizaţia îşi asumă obligaţia să comunice rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosiţi banii donatorilor. Aceste rezultate vor fi publicate în raportul anual al DONATIE.RO, asigurându-se astfel şi o comunicare publică cu donatorii.

Cum pot afla mai multe informații despre campaniile de debit direct?

Pe site-ul www.donatie.ro există informaţii cu privire la campanile active, cuprinzând sumele strânse pentru fiecare organizaţie, dar şi rapoarte anuale donatie.ro în care sunt descrise rezultatele şi impactul proiectelelor pentru care se strâng fonduri.

Cum sunt protejate datele personale ale mele și ale altor donatori?

Atât ARC, cât şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct trebuie să respecte legislația în privința datelor cu caracter personal. Numărul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal al ARC este 22973.

Accesul fiecărei organizaţii la datele donatorilor săi este exclusiv. Singurele entităţi care vor avea acces, în afară de ARC, la datele donatorilor, sunt organizaţia care are relaţia cu donatorul şi banca al cărei client este donatorul. ARC nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi.

Cine strânge formularele prin care sunt de acord să donez pentru o organizație?

Formularele sunt strânse de către fundraiserii fiecărei organizaţii, iar colectarea acestora se desfăşoară în locurile şi intervalul orar stabilite în prealabil pentru care există autorizaţie din partea autorităţilor locale competente.

Ce se întâmplă dacă nu am suficienți bani în cont la momentul debitării?

Dacă donatorul are în cont mai puţini bani decât suma pe care a ales să o doneze sau dacă nu are bani în cont la momentul respectiv, contul nu poate fi debitat. ARC va încerca însă debitarea la data următoare.

Sumele care nu au fost donate într-o lună, nu se reportează pentru luna următoare, deci, dacă donatorul nu are suficienți bani în cont la niciuna din datele 1, 10, 20, luna următoare nu va fi debitat cu o sumă dublă.

Pot să schimb cuantumul donației?

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat la cererea dumneavoastră. Acest lucru se poate întâmplă fie prin completarea unui nou mandat de donaţie, fie prin anunţarea băncii, direct de către dumneavoastră, prin mijloacele stabilite de comun acord cu banca.

Ce costuri presupune pentru mine utilizarea sistemului de donații prin debit direct?

Din contul dumneavoastră se va retrage suma exactă pentru care aţi optat să donaţi. Pentru donaţie, nu vi se va percepe niciun comision.

Întreaga sumă pe care o donez va ajunge la organizație?

Da, întreagă suma pe care o donaţi va ajunge la organizaţia pe care doriţi să o susţineţi. Ulterior, organizaţia va achita costurile sistemului care face posibilă donaţia prin debit direct: costurile de transfer al banilor, comisioane bancare, emiterea instrucţiunilor de debitare, întreţinerea platformei, costuri de comunicare ARC-organizaţie şi ARC-bancă, sesiunile de instruire pentru organizaţie etc.

Organizaţia va plăti pentru toate serviciile din cadrul platformei de donaţii prin debit direct o sumă echivalentă cu 7% din valoarea totală a donaţiilor.

De asemenea, pentru donatorii care nu sunt clienți BCR, BRD, BT, ING, Raiffeisen, UniCredit, fiecare încercare de debitare va costa organizația 0,45 lei în plus, față de cei 7% menționați mai sus. 

Când și în ce condiții pot să încetez să donez?

Puteţi în orice moment să decideţi că nu mai doriţi să donaţi prin debit direct. Pentru că din contul dumneavoastră să nu mai fie debitată lunar suma, trebuie să anunţaţi banca, organizaţia căreia îi donaţi sau ARC.

ARC poate fi anunţată trimiţând un email la adresa contact@donatie.ro sau la numărul de telefon 0264-406388. Este suficientă anunţarea unuia dintre cei trei parteneri privitor la încetarea donaţiei.

Cum știu că persoana care îmi cere să completez formularul de donație într-un loc public este un reprezentant al organizației?

Persoana care solicită unui donator să completeze un formular de donaţie prin debit direct trebuie să aibă un ecuson de identificare cu datele organizaţiei, să poarte echipament cu însemnele organizaţiei (tricou şi/sau şapcă), să aibă o mapă cu formulare personalizate (formularele sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare, pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare, vor purta însemnele organizaţiei şi vor avea serie şi număr).

Cum știu că formularul de donație prin debit direct este autentic?

Formularele de donaţie prin debit direct sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare şi sunt înseriate. Formularul pe care reprezentantul organizaţiei vi-l dă spre completare trebuie să fie tipărit pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare, să poarte însemnele organizaţiei şi să aibă serie şi număr.

Ce date cu caracter personal le este permis fundraiserilor să le solicite donatorilor?

Pentru a susţine o organizaţie sau o cauză înscrisă în Programul de donaţii prin debit direct, o persoană trebuie să completeze, în Contractul de sponsorizare şi în Mandatul de debitare directă, DOAR următoarele informaţii:

 • date de identificare ale donatorului: nume şi prenume, CNP, adresa, oraş, număr telefon, adresa de e-mail;
 • date privind donaţia: suma maximă pe care doreşte să o doneze lunar, codul IBAN din care se va face debitarea sumei;
 • semnătură donator.

După completarea celor două documente, fundraiserul va solicită donatorului actul de identitate pentru a se asigura împreună cu acesta că datele înscrise în Contract şi Mandat sunt corecte şi complete. În acest mod, fundraiserul verifică şi faptul că persoana care a completat şi a semnat formularele a făcut acest lucru în nume propriu.

Mandatul este făcut pentru o perioadă standard de cinci ani, însă donatorul va putea să rezilieze contractul în orice moment va dori, fără niciun cost.

Contractul de sponsorizare şi Mandatul de debitare directă sunt înseriate şi tipărite pe hârtie autocopiativă, iar după completarea și semnarea lor, donatorul va primi un exemplar din fiecare document. Excepție vor face persoanele cu contul deschis la UniCredit, unde formularul lor va ajunge prin poștă, după ce va fi verificat de bancă.

Fundraiserul NU va solicită donatorului: donaţii în bani, copie după documente, informaţii legate de card, date care privesc situaţia financiară, semnarea altor documente în afară de Contractul de sponsorizare şi Mandatul de debitare directă etc.

Toate documentele colectate în stradă şi informaţiile din acestea sunt administrate în siguranţă şi se respectă confidenţialitatea lor. ARC şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct se obligă să respecte legislaţia şi reglemantarile legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt certificate că operatori de date cu caracter personal de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ARC şi organizaţiile beneficiare ale donaţiilor se angajează că nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi. Angajaţii entităţilor care vor avea acces la datele cu caracter personal ale donatorilor vor adera la „Codul de conduită în campaniile de atragere de fonduri prin debit direct” şi vor semna o clauză de confidenţialitate.

Există posibilitatea să completeze altcineva formularul în locul meu?

Reprezentanţii organizaţiilor care va cer în stradă completarea formularelor de donaţie prin debit direct au obligaţia să verifice faptul că persoană care completează şi semnează formularul o face în nume propriu. De aceea, ei va vor cere un act de identitate şi se vor asigura că nimeni altcineva nu semnează în numele dumneavoastră un formular de donaţie.

Care este parcursul formularului completat de mine?

Odată strânse de la donatori, formularele ajung la organizaţie. Aceasta colectează toate formularele, face un proces verbal de predare-primire între fundraiser şi organizaţie şi apoi le trimite prin curier, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 48 de ore de la semnarea acestora, către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. ARC va trimite formularele către băncile la care donatorii au cont.

Pot să fac pe loc o donație în bani pentru organizație?

Reprezentanţii organizaţiilor care cer donaţii prin debit direct nu au voie să ceară sau să primească sume de bani. Dacă totuşi o persoană doreşte să facă o donaţie organizaţiei, fără a folosi debitul direct, reprezentantul organizaţiei poate pune la dispoziţia persoanei datele organizaţiei, putându-se astfel face un virament bancar în contul acesteia.

Care este rolul ARC în sistemul de donații prin debit direct?

ARC a creat, împreună cu 6 bănci, sistemul de donaţii prin debit direct în România şi doreşte să faciliteze accesul organizaţiilor la acest mecanism durabil de atragere de fonduri. ARC are rol în jurizarea proiectelor şi în acordarea de sprijin organizaţiilor în ceea ce priveşte planificarea și organizarea unei campanii de donații prin debit direct.

ARC construieşte şi gestionează bazele de date cu donatorii şi plăţile făcute de aceştia, emite instrucţiuni de debitare, comunică cu băncile şi cu organizaţiile pentru soluţionarea erorilor, colectează fondurile de la bănci şi face apoi trasnferul fondurilor colectate către organizaţia pentru care au optat donatorii.

De asemenea, ARC se asigură de transparenţa în adunarea şi cheltuirea fondurilor colectate prin donaţiile prin debit direct, publicând în rapoatul anual și pe site-ul www.donatie.ro rezultatele campaniilor de atragere de fonduri şi rezultatele proiectelor pentru care s-au atras fonduri.

Există un cod de conduită?

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare promovează standarde ridicate în ceea ce priveşte metodele de colectare de donaţii şi de prelucrare de informaţii şi colaborează doar cu organizaţii care le respectă. Astfel, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare încheie Contractului de colaborare cu fiecare dintre organizaţiile care doreşte să atragă donatori prin debit direct.

O anexă a acestui contract este reprezentată de „Codul de conduită în campaniile de atragere de fonduri prin debit direct”. Acceptarea Codului de conduită de către reprezentantul organizaţiei semnifică faptul că şi angajaţii implicaţi în campania de atragere de donaţii prin debit direct adera la acest cod. Codul de conduită reglementează: conduită profesională, instruirea fundraiserilor, alegerea locaţiilor, protecţia datelor şi relaţia dintre organizaţie şi fundraiseri.

Se poate frauda sistemul de donații prin debit direct?

Nu se poate frauda sistemul de donaţii prin debit direct, deoarece acesta are câteva  elemente de siguranță: formularele completate de donator sunt tipărite pe hârtie specială şi sunt înseriate; parcursul fomularelor este bine definit şi foarte strict; fundraiserii pot fi identificaţi datorită ecusonului, echipamentului şi formularelor, doar organizaţiile acceptate în sistem pot beneficia de donaţii prin debit direct, iar aceste organizaţii sunt selectate cu rigurozitate. De asemenea, entităţile din cadrul programului de donaţii prin debit direct (organizaţii, ARC, bănci) sunt operatori de date cu caracter personal autorizaţi de care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; informaţia este transmisă între entităţi pe canale securizate.

Ce se întâmplă dacă am un comentariu sau o reclamaţie?

Dacă aveţi solicitări, comentarii, sugestii sau reclamaţii va veţi putea adresa direct organizaţiei pe care doriţi să o susţineţi sau Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare.

În momentul înscrierii în Programul de donaţii prin debit direct, fiecare organizaţie va pune la dispoziţia donatorilor: un număr de telefon, o adresă poştală şi o adresa de email la care pot fi contactaţi.

ARC tratează cu foarte mare seriozitate toate solicitările, comentariile, sugestiile sau reclamaţiile venite din partea donatorilor înscrişi în Programului de donaţii prin debit direct. Dacă doriţi să ne contactaţi, puteţi să o faceţi telefonic la 0264-406388, pe adresa poştală: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, ap. 7, 400699, Cluj-Napoca, Cluj sau pe adresa de e-mail:contact@donatie.ro.

Organizaţiile înscrise în Programul de donaţii prin debit direct adera la „Codul de conduită pentru cererea de donaţii prin debit direct” prin semnarea lui ca anexă la contractul de mandat cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. La punctul I. Conduită profesională, Sugestiile şi reclamaţiile, se specifică faptul că „Organizaţiile şi fundraiserii trebuie să se asigure că există un număr de telefon, o adresa poştală şi o adresa de e-mail la care cei care doresc pot să ceară informaţii suplimentare şi/sau să reclame orice neregularităţi. Organizaţiile trebuie să se asigure că există o persoană desemnată să răspundă sugestiilor şi reclamaţiilor şi că această persoană o face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la primirea sesizării.”

Întrebări frecvente Debit Direct - ONG

Ce sunt donaţiile prin debit direct?

Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constantă, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a putea fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Care este rolul ARC în sistemul de donaţii prin debit direct?

ARC a creat, împreună cu 6 bănci, sistemul de donaţii prin debit direct în România şi doreşte să faciliteze accesul organizaţiilor la acest mecanism durabil de atragere de fonduri. ARC are un rol activ în jurizarea proiectelor şi în acordarea de sprijin organizaţiilor în ceea ce priveşte planificarea și organizarea unei campanii de donații prin debit direct.

ARC construieşte şi gestionează bazele de date cu donatorii şi plăţile făcute de aceştia, emite instrucţiuni de debitare, comunică cu băncile şi cu organizaţiile pentru soluţionarea erorilor, colectează fondurile de la bănci şi face apoi trasnferul fondurilor colectate către organizaţia pentru care au optat donatorii.

De asemenea, ARC se asigură de transparenţa în adunarea şi cheltuirea fondurilor colectate prin donaţiile prin debit direct, publicând în raportul anual și pe site-ul www.donatie.ro rezultatele campaniilor de atragere de fonduri şi rezultatele proiectelor pentru care s-au atras fonduri.

Cine are acces la platforma de donaţii prin debit direct din România?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Care sunt domeniile pentru care se pot strânge fonduri prin debit direct?

 • Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale marginalizate, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.);
 • Educaţie (acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.);
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi etc.);
 • Protecția și promovarea drepturilor civile şi cetăţeneşti;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale (acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, de energie şi de asistenţă medicală);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii, protecţia animalelor;
 • Artă şi cultură;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

Cum poate o organizaţie să aibă acces la mecanismul de donaţii prin debit direct?

Pentru a avea acces la platformă, o organizaţie trebuie să verifice mai întâi criteriile de eligibilitate și apoi  să îşi facă un cont. După ce contul este validat de către administratorul site-ului, organizaţia trebuie să îşi înscrie proiectul, completând toate câmpurile cerute de formularul de înscriere.

Ce informaţii sunt solicitate la completarea formularului de înscriere?

Trei tipuri de informaţii sunt necesare pentru înscrierea proiectului:

 1. Informaţii generale despre organizaţie (descriere, istoric, conducere, transparenţă etc.);
 2. Informaţii despre capacitatea organizaţiei de a atrage resurse din comunitate;
 3. Informaţii despre campania de atragere de fonduri prin debit direct.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru ca o organizație să poată folosi mecanismul de donaţie prin debit direct?

 • Domeniul pentru care se doreşte strângerea de fonduri prin donaţii prin debit direct este unul din cele enumerate mai sus.
 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea şi este înregistrată legal în România.
 • Organizaţia trebuie să aibă un raport anual recent.
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi profil pe Facebook.
 • Organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevantă şi au desfăşurat cu succes cel puțin un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC.
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte începerea campaniei de donaţii prin debit direct.

Când se pot înscrie proiecte de campanie pe platformă?

Înscrierile de proiecte se pot face oricând, din momentul validării contului. Proiectul va fi aprobat doar dacă întruneşte condiţiile de eligibilitate prezentate la punctul 7 şi dacă informaţiile primite de la organizaţie sunt corecte şi complete.

Aprobarea/respingerea pentru folosirea platformei de donaţii prin debit direct se va primi în maximum trei săptămâni de la înscrierea proiectului, cu condiţia că acesta să aibă toate informaţiile necesare luării unei decizii de către juriu și în urma unei întâlniri față în față cu unul dintre membrii echipei DONATIE.RO.

Ce se întâmplă cu un proiect de campanie înscris pe platformă?

Odată înscris pe platformă, proiectul este verificat de ARC care se asigura că acesta este eligibil. ARC dă apoi feedback cu privire la aplicaţie, cerând informaţii şi documente suplimentare, dacă este cazul.

Dacă proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi are toate informaţiile necesare, ARC contactează organizația pentru a avea o întâlnire față în față, pe cât posibil, la sediul organizației. După această etapă, ARC transmite organizaţiei rezultatul, iar dacă proiectul este aprobat, urmează etapa de contractare şi desfăşurarea propriu-zisă a campaniei de atragere de fonduri.

Care sunt criteriile de jurizare ale unui proiect înscris pe platforma de donaţii prin debit direct?

 • organizaţia şi cauza propusă de această au şanse relativ mari să mobilizeze fonduri printr-o campanie de debit direct (cauza este de interes general şi sensibilizează donatorii individuali – cauza relevanţă);
 • proiectul are şanse să genereze o schimbare pe termen lung în viaţă unor persoane/în anumite situaţii;
 • organizaţia are capacitatea de a ajunge la un număr mare de donatori individuali (cauza afectează un număr mare de oameni;
 • organizaţia activează la nivel naţional, regional sau într-o comunitate largă;
 • organizaţia are rezultate precedente bune în atragerea de fonduri şi are purtători de imagine);
 • organizaţia are capacitatea de a obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea campaniei în locuri publice şi/sau în locuri private relevante;
 • perioada de timp şi locurile alese pentru adresarea solicitărilor către potenţialii donator sunt bine alese;
 • grupurile ţintă sunt interesate de cauza propusă şi echipa de fundraiseri este suficient de mare şi de bine pregătită;
 • grupurile alese au capacitatea şi probabilitatea de a face donaţia propusă;
 • grupurile de donatori potenţiali sunt suficient de bine segmentate şi descrise;
 • organizaţia are capacitatea de a relaţiona cu donatorii;
 • organizaţia are experienţă în atragerea de fonduri din comunitate – un loc special ocupându-l experienţă în campanii vizând donatori individuali;
 • organizaţia are experienţă relevanţă în lucrul cu beneficiarii propuşi şi, acolo unde este necesar, are personal calificat şi servicii acreditate;
 • activităţile de campanie incluse în cerere sunt descrise clar şi detaliat;
 • planul din cerere este corelat cu capacitatea şi potenţialul organizaţiei (inclusiv scrisoare din partea directorului executiv în care acesta îşi asumă resursele pe care le acordă);
 • realismul rezultatelor asumate din perspectiva corelaţiilor cu segmentul de donatori abordaţi, metodă de atragere de fonduri şi numărul estimat de donatori;
 • vizibilitatea organizaţiei – măsură în care organizaţia a dezvoltat legături constante cu grupuri din comunitate (canale media, parteneri în proiecte, reţea socială);
 • pagină de Facebook a organizaţiei are un număr semnificativ de prieteni, organizaţia are minim un post/săptămâna şi reacţii de la prieteni.

Ce obligaţii are organizaţia care primeşte donaţia recurentă?

 • Să transmită o dată pe an, la o dată stabilită  de ARC și comunicată cu cel puțin 15 zile înainte, rapoarte care să conţină rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosite sumele colectate prin donaţii prin debit direct, fotografii din timpul derulării proiectului, mărturii de la beneficiarii proiectului sau de la parteneri și un raport financiar sintetic.
 • Să utilizeze banii doar în scopul declarat al proiectului pentru care a strâns donaţiile şi pentru costurile asociate acestuia.
 • Să comunice donatorilor prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (email, scrisoare, telefonic), cel puţin o dată pe an, rezultatele proiectului pentru care s-au folosit donaţiile.
 • Să se asigure de corectitudinea colectării de mandate de debit direct prin selectarea şi instruirea riguroasă a fundraiserilor, prin supravegherea acestora şi prin asigurarea unor sisteme interne de siguranţă a colectării datelor şi a folosirii acestora.
 • Să anunţe ARC cu privire la retragerea unui donator sau orice modificare survenită la cererea donatorului şi adresată organizaţiei.

Cât durează o campanie de atragere de donaţii prin debit direct?

O campanie poate dura atât timp cât doreşte organizaţia, fiind ideal o campanie continuă. Însă, dacă după un an de la începerea campaniei organizația nu are cel puțin 100 de donatori activi, campania va fi încheiată.

Când ajung banii donaţi la organizaţie?

În funcţie de suma lunară strânsă de fiecare organizaţie, viramentele se vor face după cum urmează: Pentru sume lunare sub 2.000 RON, viramentele se vor face trimestrial, nu mai târziu de dată de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat. Pentru sume lunare de peste 2.000 RON, viramentele se vor face lunar, în luna următoare debitării, nu mai târziu de data de 10.

Ce costuri presupune pentru organizaţie utilizarea sistemului de donaţii prin debit direct?

Costurile sunt cele legate de comisioane şi taxe fixe bancare, de prelucrarea datelor, de emiterea instrucţiunilor de debitare, de întreţinerea platformei, de comunicarea organizaţie-ARC sau de sesiunile de instruire pentru organizaţie. Organizaţia va plăti pentru toate serviciile din cadrul platformei de donaţii prin debit direct o sumă echivalentă cu 7% din valoarea totală a donaţiilor. Pentru donatorii care nu sunt clienți BCR, BRD, BT, ING, Raiffeisen, UniCredit, fiecare încercare de debitare va costa organizația 0,45 lei în plus față de cei 7% menționați mai sus.

Care este factorul care duce la succesul unei campanii de debit direct?

Din experienţa organizaţiilor care au derulat astfel de campanii s-a observat că rezultatele campaniei sunt direct proporţionale cu numărul şi cu calitatea fundraiserilor prezenţi în locurile publice şi care solicită completarea formularului de donaţie. De asemenea, experienţa arată că fundraiserii care fac solicitarea trebuie să aibă abilităţi de vânzare şi că o campanie desfăşurată cu voluntarii organizaţiei nu are succes.

Un alt factor foarte important în succesul campaniei este felul în care organizația are grijă de donatorii săi. Cu cât comunicarea cu aceștia este mai bună, cu atăt durata de viață a donatorului este mai mare.

Cum poate organizaţia să comunice cu donatorii?

Organizaţia va avea datele de contact ale donatorilor şi va putea să comunice cu aceştia nemijlocit, cu respectarea normelor GDPR în vigoare. Prin contractul încheiat între organizaţie şi ARC, organizaţia îşi asumă obligaţia să comunice rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosiţi banii donatorilor. Aceste rezultate vor fi publicate în raportul anual DONATIE.RO, asigurându-se astfel şi o comunicare publică cu donatorii.

Ce informaţii află publicul larg despre campanie?

Pe site-ul www.donatie.ro vor exista informaţii cu privire la campanii, cuprinzând sumele strânse pentru fiecare organizaţie, dar şi rapoarte ale organizaţiilor în care sunt descrise rezultatele şi impactul proiectului pentru care se strâng fonduri.

Cum sunt protejate datele personale ale donatorilor?

Atât ARC, cât şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct trebuie să respecte legislația referitoare la datele cu caracter personal. Numărul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal al ARC este 22973. Accesul fiecărei organizaţii la datele donatorilor săi este exclusiv. Singurele entităţi care vor avea acces, în afară de ARC, la datele donatorilor, sunt organizaţia care are relaţia cu donatorul şi banca al cărei client este donatorul. ARC nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi.

Cine strânge formularele prin care donatorii sunt de acord să doneze pentru o organizaţie?

Formularele sunt strânse de către fundraiserii fiecărei organizaţii, iar colectarea acestora se desfăşoară în locurile şi intervalul orar stabilite în prealabil pentru care există autorizaţie din partea autorităţilor locale competente.

Ce parcurs au formularele?

Odată strânse de la donatori, formularele ajung la organizaţie. Aceasta colectează toate formularele, face un proces verbal de predare-primire între fundraiser şi organizaţie şi apoi le trimite prin curier, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 48 de ore de la semnarea acestora, către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. ARC va trimite formularele către băncile la care donatorii au cont.

În cât timp ajung formularele la banca la care donatorul are cont?

Formularele completate de către donator ajung la banca la care acesta are cont într-un interval cuprins între 3 şi 7 zile lucrătoare de la momentul semnării lor de către donator.

Cum află organizaţia dacă informaţiile completate de către donator în formular sunt corecte?

În primă fază, organizaţia se asigură, prin fundraiserul care colectează mandatele, că datele din acestea corespund cu cele din cartea de identitate a persoanei care semnează mandatul. La pasul următor, banca verifică dacă datele înscrise de donator în formularul de mandat corespund cu datele pe care aceasta le are în evidenţele sale. Dacă datele nu corespund, Banca va comunica eroarea către ARC, iar ARC, către organizaţia beneficiară. Organizaţia va avea posibilitatea să contacteze donatorul în vederea remedierii greşelii și semnării unui formular nou.

Când şi cum află organizaţia dacă conturile donatorilor au fost debitate cu succes?

În fiecare lună există trei date la care se face debitarea. Aceste date sunt 1, 10 şi 20 ale lunii. În zilele următoare acestor date, ARC primeşte de la Bănci rapoartele de succes şi erori şi le comunică organizaţiei. Astfel, organizaţia află în cel mult o săptămână de la dată debitării dacă şi de la care dintre donatori au fost debitate conturile.

Ce se întâmplă dacă donatorul nu are suficienţi bani în cont la momentul debitării?

Dacă donatorul are în cont mai puţini bani decât suma pe care a ales să o doneze sau dacă nu are bani în cont la momentul respectiv, contul nu poate fi debitat. ARC va încerca însă debitarea la data următoare.

Sumele care nu au fost donate într-o lună, nu se reportează pentru luna următoare, deci, dacă donatorul nu are suficienți bani în cont la niciuna din datele 1, 10, 20, luna următoare nu va fi debitat cu o sumă dublă.

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat?

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat la cererea donatorului. Acest lucru se poate întâmplă fie prin completarea unui nou mandat de donaţie, fie prin anunţarea băncii, direct de către donator, prin mijloacele stabilite de comun acord. Această schimbare trebuie anunţată către ARC în maxim o zi lucrătoare de la producerea ei.

Când şi în ce condiţii poate donatorul să oprească donația?

Donatorul poate în orice moment să decidă că nu mai doreşte să doneze prin debit direct. Pentru că din contul sau să nu mai fie debitată lunar suma, donatorul trebuie să anunţe banca, organizaţia căreia îi donează sau ARC. ARC poate fi anunţată trimiţând un email la adresa contact@donatie.ro sau la tel. 0264-406388. Este suficientă anunţarea unuia dintre cei trei parteneri privitor la încetarea donaţiei.

Cum ştie un donator că persoana care îi cere să completeze formularul de donaţie într-un loc public este un reprezentant al organizaţiei?

Persoana care solicită unui donator să completeze un formular de donaţie prin debit direct trebuie să aibă un ecuson de identificare cu datele organizaţiei, să poarte echipament cu însemnele organizaţiei (tricou şi/sau şapcă), să aibă o mapă cu formulare personalizate (formularele sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare, pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare ce vor purta și ele însemnele organizaţiei şi vor avea serie şi număr).

Există posibilitatea ca altcineva să completeze formularul în locul donatorului?

Reprezentanţii organizaţiilor, care cer pe stradă completarea formularelor de donaţie prin debit direct, au obligaţia să verifice faptul că persoana care completează şi semnează formularele o face în nume propriu. De aceea, ei vor solicita donatorului un act de identitate şi se vor asigura că nimeni altcineva nu completează şi semnează în numele donatorului un formular.

Poate o persoană să facă pe loc o donaţie în bani pentru organizaţie?

Reprezentanţii organizaţiilor care cer donaţii prin debit direct nu au voie să ceară sau să primească sume de bani. Dacă totuşi o persoană doreşte să facă o donaţie organizaţiei, fără a folosi debitul direct, reprezentantul organizaţiei poate pune la dispoziţia persoanei datele organizaţiei, putându-se astfel face un virament bancar în contul acesteia.

Întrebări frecvente SMS

De ce să donez lunar?

Organizațiile care cer donații prin SMS au nevoie în mod constant de ajutorul donatorilor. Intervenția lor nu este una punctuală, ci se desfășoară pe ani întregi. Sprijinul pe termen lung face o diferență în capacitatea ONG-ului de a oferi acele servicii constant.  

Cum pot să donez lunar?

Puteți dona lunar 2  sau 4 euro, trimițând la numărul 8844, respectiv 8864, un SMS gratuit cu textul precizat de organizație. Numărul este valabil în rețelele Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile și Vodafone Romania. Vei primi apoi un mesaj de confirmare de la numărul 24400, dovedind că te-ai abonat cu succes la o donație lunară de 2 euro.

Din acest moment, donația ta se va efectua automat, în fiecare lună până în momentul în care vei decide să nu mai donezi. De exemplu, dacă trimiți textul de abonare în data de 1 a lunii, în fiecare lună, în data de 1, vei fi taxat cu cei 2/4 euro. Dacă trimiți textul de donație în data de 31, vei fi taxat în 28, 30 sau 31 ale lunii. 

Cum pot anula o donație?

După ce ai făcut donația, nu există posibilitatea de a o anula. Dacă, în schimb, nu dorești să mai donezi din luna următoare, poți trimite codul de abonare plus cuvântul  STOP la 8844 (sau 8864, pentru donațiile de 4 euro) și din acel moment donația nu se va mai efectua.  Dacă întâmpini dificultăți, poții contacta organizația respectivă sau Asociația pentru Relații Comunitare.   

Ce se întâmplă dacă am scris greșit textul?

Dacă ați trimis textul greșit, veți primi un mesaj de la numărul 24400, care va preciza că donația nu a putut fi efectuată și vă va invita să reluați procesul. 

Cum pot opri donațiile lunare?

Poți opri donația oricând, trimițând codul de abonare plus cuvântul STOP la 8844 (sau 8864 pentru donațiile de 4 euro). De la momentul trimiterii mesajului respectiv, nu vei mai fi taxat pentru donații lunare. 

De exemplu, pentru a opri donația către UNICEF România, trimite COPIL STOP la 8844. Pentru a opri donația lunară către SOS Satele Copiilor România, trimite MAMA STOP la 8844. Dacă ai uitat codul campaniei poți intra pe site-ul donatie.ro. Dacă nu reușești, contactează organizația pentru care ai donat sau Asociația pentru Relații Comunitare.

Pot dona de pe o cartelă prepaid?

Da, poți dona de pe un serviciu preplătit. Valoarea donației va fi dedusă din creditul existent până în momentul în care trimiți SMS pentru oprire. Dacă într-o lună nu ai credit suficient, donația nu se efectuează și se va încerca luna viitoare, la data prestabilită.

După o întrerupere, cum pot relua donațiile lunare?

Puteți relua oricând donațiile lunare, trimițând din nou codul campaniei pentru care dorești să donezi prin SMS la 8844 sau 8864. Dacă ai uitat codul campaniei poți intra pe site-ul donatie.ro.

Donația mea poate să fie anonimă?

Donația ta este și rămâne anonimă până în momentul în care vei comunica datele personale către organizația pentru care ai donat. În urma unei donații lunare prin SMS, datele tale de contact vor putea fi solicitate DOAR de organizațiile care sunt autorizate ca Operator de date cu caracter personal de către autoritățile competente. Platforma donatie.ro va verifica această autorizare înainte de a te întreba dacă dorești să iei legătura cu organizația.

Atenție! Ai dreptul să optezi pentru a nu fi contactat, dreptul ca, dacă ești contactat, să nu dai datele de contact și dreptul ca, în cazul în care ai dat datele de contact, să ceri ștergerea acestora din baza de date, atunci când îți dorești acest lucru.

Cum pot afla ce s-a întâmplat cu banii donați de mine?

În mesajul de mulțumire pe care îl vei primi de la organizație imediat după ce ai donat, vei găsi un număr de telefon la care poți suna în legătură cu orice informație de care ai nevoie. Organizațiile sunt dornice să te cunoască, să îți mulțumească pentru gestul pe care îl faci și să te informeze în legătură cu impactul donației tale.

În majoritatea cazurilor, vei primi un SMS în care organizația îți va cere acordul să comunice cu tine. Dacă nu vei respinge această opțiune, vei fi sunat din partea organizației și vei putea cere toate informațiile de care ai nevoie.

Ce este donatie.ro?

Este platforma ce oferă organizaţiilor nonprofit din România posibilitatea de a atrage fonduri din comunitate prin colectarea de donaţii SMS. Suma alocată cauzei este de 2 sau 4 Euro, iar organizațiile pot alege între campanii one time și recurente. TVA-ul nu este perceput pentru donațiile realizate de pe abonament sau de pe cartelele Vodafone preplătite. În rețelele Telekom România Mobile și Orange, TVA-ul este reținut pentru cartelele preplătite la achiziționarea creditului.

Platforma a fost inițiată de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC), în parteneriat cu operatorii de telefonie mobilă Digi Mobil, Orange Romania, Telekom România Mobile și Vodafone România, cu scopul de a oferi acces la acest mecanism de donaţie cât mai multor organizaţii şi cât mai multor cauze. Astfel, donaţiile devin mai simple, mai sigure şi mai transparente.

Care este valoarea unei donatii prin SMS?

Valoarea unei donații prin SMS este de 2 euro sau de 4 euro, în funcție de opțiunea organizației care desfășoară campania de atragere de fonduri.

Cine are acces la platformă?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Care sunt domeniile pentru care se pot strânge fonduri prin platforma Donatie.ro?

 • Sănătate: renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale ce oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale vulnerabile, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave, etc.;
 • Educaţie: acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare, etc.;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale: acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, energie şi de asistenţă medicală;
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi, etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie, etc.);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii (exceptând dezastre şi calamităţi naturale), protecţia animalelor;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Artă şi cultură;
 • Drepturi civile și cetățenești ale omului;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

O organizație poate strânge, în cadrul aceleași campanii, donații de 2 și 4 euro?

O campanie poate primi mai multe numere scurte de SMS, de exemplu, atât pentru donații de 2 euro, cât și pentru donații de 4 euro. În mod normal, un al doilea număr se acordă după ce campania a pornit și mobilizat un număr mare de donatori.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru ca un proiect de atragere de fonduri să fie luat în considerare pentru a folosi platforma donatie.ro?

 • Organizaţia este înregistrată legal în România;
 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în România; dacă proiectul pentru care se strâng fonduri se desfășoară în altă țară decât România, organizația trebuie să aibă cel puțin un proiect de anvergură similară, desfășurat cu succes în țara respectivă;
 • Organizaţia trebuie să aibă cel puțin un raport anual publicat recent;
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi prezență consistentă și constantă pe rețelele sociale;
 • Organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevantă şi au desfăşurat un proiect şi o campanie de strângere de fonduri cu succes.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC;
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin trei săptămâni înainte de data la care se doreşte începerea campaniei de donaţii SMS, ținând cont că numărul se activează în datele de 1 sau de 15 ale fiecărei luni;
 • Cauza pentru care se doreşte strângerea de fonduri prin donaţii SMS este una dintre cauzele enumerate mai sus;
 • Organizaţia solicită alocarea numărului pentru un proiect specific, nu pentru organizaţie în general.
 • Organizațiile care vor să aplice pentru o campanie recurentă de donații prin SMS, trebuie să îndeplinească și următoarele criterii:

 • demonstrează că lucrează cu numere mari de donatori individuali (număr de donatori, baze de date cu care operează, planul de comunicare cu donatorii individuali, instrumente de comunicare cu donatorii individuali);
 • pot răspunde telefonic și pe email, cel puțin în timpul orelor de program, la întrebările donatorilor pe toată durata campaniei de donații (inclusiv după perioada de recrutare). În afara orelor de program, mesajele donatorilor trebuie înregistrate, iar donatorii trebuie să fie contactați pentru un răspuns în primele 8 ore lucrătoare. 
 •  

Se pot strânge fonduri pentru situații de dezastru/calamitate prin platforma donatie.ro?

Platforma poate fi folosită pentru colectarea de fonduri  în cazurile unor catastrofe/dezastre. Pentru că este o situaţie specială, aceste campanii vor fi aprobate în regim de urgenţă şi vor fi scutite de plata tuturor costurilor.

Se pot strânge fonduri pentru cazuri individuale (adulți/copii bolnavi) prin platformă?

Platforma donatie.ro pune la dispoziție numere de SMS, pentru cazurile individuale de copii și de adulți cu boli grave, care au nevoie de tratamente medicale sau intervenții chirurgicale în străinătate. Aceste campanii vor fi scutite de plata tuturor costurilor.

Campaniile de donații prin SMS pentru cazuri individuale pot fi desfășurate prin partenerii noștri, după cum urmează:

 • PENTRU COPII – Fundația Ringier (www.ringierfoundation.ro), prin programul Ajută copiii!, desfășoară campanii de donații prin SMS, la care poate contribui și cu promovare media în publicațiile trustului de presa Ringier;
 • PENTRU COPII – Fundația Mereu Aproape (pentru mai multe detalii accesați http://fundatiamereuaproape.ro/)
 • PENTRU COPII – Asociația Salvează o inimă (pentru mai multe detalii accesați: https://salveazaoinima.ro/)
 • PENTRU COPII – Asociația Speranță pentru România  (pentru mai multe detalii accesați: https://www.sperantapentruromania.ro/)
 • PENTRU COPII – Fundatia Prețuiește Viața (pentru mai multe detalii accesați: https://www.pretuiesteviata.org/)
 • PENTRU ADULȚI- Asociatia M.A.M.E. (http://asociatiamame.com/activitate/donatii-sms ), care,  în ordinea cererilor primite, va încerca să asigure accesul cât mai multor cazuri la această metodă de a atrage fonduri pentru a salva viețile adulților care au nevoie de intervenții pe care nu și le pot permite altfel.

Pentru a accesa numere de SMS pentru donații, e nevoie ca persoana bolnavă sau reprezentanții săi să contacteze organizațiile partenere și să le transmită:

 • Prezentarea cazului (incluzând acte medicale doveditoare);
 • Un plan media de promovare a numărului de donație prin care se vor atrage donațiile. Planul media trebuie să conțină prezența în emisiuni TV și radio și/sau difuzarea de spoturi TV și radio care să prezinte cazul și numărul de SMS de donație

DIGI Mobil,  Orange România, Telekom Romania Mobile și Vodafone România, Asociația pentru Relații Comunitare, Syscom Digital și toate organizațiile partenere acordă acest serviciu gratuit pentru colectarea donațiilor menite să salveze viețile oamenilor grav bolnavi.

Cum pot primi un număr scurt de SMS?

Pentru a avea acces la platformă, o organizație trebuie să îşi facă un cont, după ce verifică toate criteriile de eligibilitate și jurizare. După ce contul este validat de către un administrator ARC, organizaţia trebuie să îşi înscrie proiectul, completând toate câmpurile solicitate în formularul de înscriere.

De ce informații e nevoie pentru a înscrie un proiect pe platformă?

Pentru înscrierea pe platformă a proiectului va fi nevoie de trei tipuri de informaţii:

 • Informaţii generale despre organizaţie (descriere, istoric, conducere, transparenţă, etc.);
 • Informaţii despre capacitatea organizaţiei de a atrage resurse din comunitate;
 • Informaţii despre campania de atragere de fonduri prin donatie.ro.

În cât timp, de la completarea aplicației, primesc numărul de SMS?

Înscrierile de proiecte se pot face oricând, ținând cont de faptul că este nevoie de o perioadă de cel puțin 3 săptămâni de la înscriere la acordarea numărului scurt, în condiţiile în care informaţiile primite de la organizaţie sunt corecte şi complete. De aceea, pentru a vă asigura că puteţi desfăşura campania atunci când v-aţi propus, vă recomandăm să vă înscrieţi proiectul pe platforma cu cel puţin o lună şi jumătate înainte de data programată pentru începerea campaniei.

Vă rugăm să țineți cont că numerele de SMS pentru donație pot deveni funcționale numai în datele de 1 sau 15 ale lunii. 

Pentru campaniile de donații pentru cazuri individuale:

Toți partenerii din platforma donatie.ro fac eforturi să primiți numărul de SMS cât mai repede. Din momentul în care dosarul e complet, este nevoie de minim o săptămână pentru ca numărul să fie funcțional. Perioada maximă până la deschidere depinde de numărul de cazuri ce așteaptă un număr de SMS. Până acum, perioada maximă de așteptare pentru un număr a fost de trei luni, însă o asemenea situație este foarte rară.

Care sunt etapele unei aplicații pentru un număr scurt de SMS?

Odată înscris pe platformă, proiectul este verificat de ARC care se asigură că este eligibil. Dacă este cazul, ARC cere informaţii şi documente suplimentare, astfel încât aplicația să fie completă și să aibă cât mai mari șanse de succes.

Mai departe, proiectul este trimis spre jurizare. ARC transmite apoi organizaţiei rezultatul jurizării și îi alocă un număr scurt pentru campanie. Un contract între ARC şi organizaţie se încheie, iar desfăşurarea campaniei conform proiectului înscris pe platformă se monitorizează constant.

Care sunt criteriile de jurizare ale unui proiect înscris pe platforma Donează mai simplu!?

 • organizaţia şi cauza propusă au şanse relativ mari să mobilizeze fonduri printr-o campanie de SMS (cauza este de interes general şi sensibilizează donatorii individuali – relevanţă cauzei);
 • proiectul are şanse să genereze o schimbare pe termen lung în viaţa unor persoane/în anumite domenii (sănătate, mediul înconjurător, etc.). Acolo unde este cazul, organizaţia poate să identifice căile pentru a susţine activităţile pe termen lung;
 • organizaţia are capacitatea de a ajunge la un număr mare de donatori individuali (cauza afectează un număr mare de oameni; organizaţia activează la nivel naţional, regional sau într-o comunitate largă; organizaţia are purtători de imagine);
 • grupurile ţintă sunt interesate de cauza propusă;
 • grupurile alese au capacitatea şi deschiderea de a face donaţia propusă;
 • grupurile de donatori potenţiali sunt suficient de bine segmentate şi descrise;
 • organizaţia are experienţă în atragerea de fonduri din comunitate – un loc special ocupându-l experienţa în campanii vizând donatorii individuali;
 • organizaţia are experienţă relevantă în lucrul cu beneficiarii propuşi şi, acolo unde este necesar, are personal calificat şi servicii acreditate; activităţile de campanie incluse în cerere sunt descrise clar şi detaliat;
 • planul din cerere este corelat cu capacitatea şi potenţialul organizaţiei (inclusiv scrisoare din partea directorului executiv în care acesta îşi asumă resursele pe care le acordă);
 • realismul rezultatelor asumate din perspectiva corelaţiilor cu segmentul de donatori abordaţi, metoda de atragere de fonduri şi numărul estimat de donatori;
 • vizibilitatea organizaţiei (măsura în care organizaţia a dezvoltat legături constante cu grupuri din comunitate – canale media, parteneri în proiecte, rețele sociale), scrisori de parteneriat sau recomandare din partea reprezentanţilor media, media plan detaliat pentru perioada de timp pentru care solicită alocarea numărului;
 • există un plan media sau de promovare  a campaniei coerent şi realist;
 • organizația are parteneriate/contracte relevante cu instituţii media;
 • mesajul campaniei şi canalele de comunicare propuse sunt eficiente, iar organizaţia are experienţă în utilizarea acestora;

Care este factorul ce determină succesul unei campanii de atragere de donații prin SMS?

Experienţa organizaţiilor româneşti şi străine care au derulat astfel de campanii au demonstrat că mediatizarea campaniei la nivel naţional este cel mai important factor pentru succesul acesteia. De aceea, recomandăm ca propunerea de campanie să aibă un plan de mediatizare cât mai amplu şi realizabil (de dorit să existe şi contracte de parteneriat media ataşate propunerii).

Care sunt costurile pentru folosirea platformei?

Dintr-un SMS de 2 euro, dar nu mai mult 10% din această valoare:

 • 0.01 euro mesajul de mulțumire trimis donatorului
 • 0.156 euro + TVA costuri de operare ale companiilor de telefonie mobilă și ale integratorului tehnic
 • 1.8008 Euro, suma direcționată cauzei

*Pentru cazuri individuale și dezastre naturale nu se percepe nicio taxă de operare

În afară de costurile evidențiate mai sus, costurile pentru înscrierea proiectului pe platforma www.donatie.ro sunt de 250 euro/campanie și nu depind de numărul de donații prin SMS din campania respectivă.

Costurile pentru campania de SMS recurent sunt:

 • 0.156 eur+TVA/donație – costuri cu operatorii de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic pentru donația recurentă de 2 euro; 0,256+TVA/donație – costuri cu operatorii de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic pentru donația recurentă de 4 euro
 • 0.01 eur+TVA/donație – costuri cu mesajele de răspuns pe care donatorii le primesc după fiecare donație atunci când se dezabonează și atunci când sunt deja abonați și li se comunică faptul că nu se mai pot abona la aceeași campanie.
 • 0.05 eur+TVA/abonare – costul mesajului pe care donatorul îl trimite cu codul de abonare (mesajul este gratuit pentru donator);
 • 0.05 eur+TVA/abonare- costul mesajului pe care donatorul îl trimite cu codul de confirmare a abonării (mesajul este gratuit pentru donator) ;
 • 0.05 eur+TVA/dezabonare – costul mesajului pe care donatorul îl trimite cu codul de dezabonare (mesajul este gratuit pentru donator);
 • 0.02 eur/donație – costuri cu platforma donatie.ro

Fiecare SMS trimis înseamnă o donație?

Există şi cazuri în care costul donaţiei nu este încasat de către operatorul de telefonie mobilă, aşa-zisele cazuri de „rău platnici”. Deşi este vorba despre o proporţie mică (maxim 5%), pot există mici diferenţe între numărul de SMS-uri primite şi numărul efectiv de donaţii încasate.

Există o limită a numărului de SMS-uri pe care le poate trimite un donator?

Poate exista o limită, o dată, în funcție de setările pe care donatorul le are pe telefonul său, iar apoi, în funcţie de setările operate de furnizorul de servicii de telefonie mobilă. De exemplu, poate exista un plafon maxim de SMS-uri de donaţie care pot fi trimise de la un anumit număr de telefon, într-o lună, prin intermediul acestui mecanism (ex.: maxim 50 Euro/lună/număr telefon sau maxim 50 Euro/campanie/număr telefon).  Acest lucru se aplică doar la campanii singulare de donații prin SMS. Pentru cele recurente, operatorul de telefonie mobilă va debita doar un singur mesaj pe lună de 2 sau 4 euro, în funcție de campanie.

Când și cum află organizația câte SMS-uri s-au primit?

Organizaţia poate afla în timp real, pe pagina ei de campanie (donatie.ro), câte SMS-uri a primit. Dacă organizația dorește, poate primi de la ARC informațiile care să o ajute să comunice pe pagina web proprie numărul de donații în timp real.

Cum află donatorul că SMS-ul său a fost primit?

Donatorul va primi un mesaj de mulţumire (tot prin SMS) în numele organizaţiei şi al reţelei de telefonie mobilă prin care a fost făcută donaţia. Mesajul de mulţumire va fi primit de donator imediat după trimiterea SMS-ului.

Se aplică TVA la donațiile prin SMS?

Dacă eşti utilizator de servicii postplatite (pe bază de abonament), la donaţie nu se aplică TVA. Pe factură, donaţiile vor apărea într-o secţiune de costuri cărora nu li se adaugă TVA. Dacă eşti client prepaid al reţelelor Digi Mobil, Orange sau Telekom Romania Mobile, TVA a fost reţinut la achiziţia creditului, iar atunci când faci o donaţie, din cont este retrasă suma de 2 Euro. În cazul utilizatorilor de cartelă Vodafone, suma retrasă din credit este de 1,61 Euro, iar restul până la 2 Euro, reprezentând valoarea TVA-ului, este transferată de Vodafone ONG-ului beneficiar.

Ce informații sunt disponibile despre campanii?

Informații despre campaniile active sau cele încheiate sunt disponibile pe site-ul www.donatie.ro, incluzând numărul de SMS-uri primite, cauza pentru care s-au primit, ce urmează să se întâmple cu banii strânşi şi/sau ce s-a întâmplat deja în urmă campaniei (impactul asupra beneficiarilor campaniei).

Când ajung banii donați la organizație?

Banii donaţi ajung la organizaţie după colectarea lor de la utilizatorii reţelelor de telefonie mobilă. Vor exista transferuri în tranşe, pe măsura colectării sumelor. Prima tranșă, de aproximativ 80%, dar nu mai mică de 50% va fi virată la maxim 70 de zile de la încheierea campaniei, restul de aproximativ 20% va fi virată la cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea sumei în contul ARC.

Pentru campaniile de donații recurente, plățile se fac lunar, pe măsură ce contravaloarea donațiilor ajunge de la companiile de telefonie mobilă la ARC.

Pentru cazurile individuale

Banii vor ajunge la dumneavoastră în aproximativ 3 luni de la încheierea campaniei de SMS. Banii vor fi transferaţi în contul bancar al persoanei bolnave în baza unui contract de donaţie semnat între organizaţia care a alocat numărul de SMS şi pacient sau reprezentantul acestuia, numai după ce se face dovada necesarului de bani cu acte justificative (ex: facturi sau bonuri de plată către clinică/spital, transport, cazare etc.).

Puteți folosi banii adunați în campanie numai în scopul declarat, și anume pentru cheltuieli medicale cu tratarea persoanei pentru care se derulează campania.

În cazul în care din diverse motive (s-a găsit un tratament care costă mai puțin decât suma menţionată în campanie, intervenţia chirurgicală sau tratamentul necesar au fost realizate în România, s-au strâns mai multi bani decât a fost menţionat initial în campanie, s-au găsit fondurile necesare prin alte mijloace, pacientul s-a vindecat etc.), suma nefolosită va fi alocată de organizația-gazdă către un caz similar care are nevoie de bani pentru plata unor tratamente medicale sau intervenţii chirurgicale ce nu pot fi efectuate în România.

Care este durata maximă a unei campanii de atragere de fonduri prin SMS?

Durata maximă pentru care se poate obține un număr de SMS este de trei luni, cu posibilitatea de a prelungi campania cu încă trei luni. Prelungirea se acordă în următoarele condiții:

 • organizația trimite cerere de prelungire cu cel puțin două săptămâni înainte de finalul perioadei inițiale a campaniei;
 • în perioada inițială de campanie a ajuns la cel puțin 50% din obiectivul financiar al campaniei de SMS, înscris în aplicație;
 • cererea de prelungire este însoțită de un plan media pentru perioada pentru care se cere prelungirea.

Campania de atragere de fonduri prin SMS recurent se încheie atunci când au rămas mai puțin de 200 de donatori care nu s-au dezabonat SAU când campania înregistrează sub 200 de donatori recurenți, oricând pe parcursul campaniei, începând cu a patra lună de campanie.

Pentru campaniile de donații pentru cazuri individuale, numărul este alocat pentru maximum o lună. Dacă ați ajuns mai devreme la suma menţionată în campanie, numărul de SMS se va închide pentru dvs., acesta fiind alocat altei persoane care are nevoie.

Cum obțin un număr de SMS de donație pentru un caz individual?

În funcție de vârsta persoanei pentru care cereți numărul de SMS de donație, contactați asociațiile-partenere menționate mai sus, care vă vor explica de ce documente aveți nevoie. Actele obligatorii sunt: diagnosticul medical, nevoia de a efectua tratamentul sau intervenţia chirurgicală necesare la o clinică/spital în străinătate, planul media pentru campania de care urmează să beneficiați (unde v-au fost promise apariții, ce anume va apărea, de câte ori și în ce interval de timp).

Când dosarul este complet, veți semna un contract cu organizația-gazdă și, în funcție de lista de așteptare, vă va fi comunicată o perioadă în care veți avea alocat numărul de SMS.

Organizația poate cunoaște identitatea donatorilor?

Pentru campaniile one time, donatorii sunt anonimi.

Pentru campaniile recurente, numărul de telefon al donatorilor recurenți prin SMS poate fi cunoscut doar dacă aceștia comunică acceptul de a fi contactați de către organizație.

Ținând cont de faptul că donatorii recurenți investesc lunar în programele organizației, există o procedură prin care donatorii care doresc acest lucru, pot fi contactați.

Etapele pentru contactarea donatorilor sunt:

 • La cererea organizației care desfășoară o campanie de atragere de donații prin SMS recurent, integratorul tehnic trimite un mesaj SMS tuturor donatorilor. În acest mesaj, sunt înștiințați că organizația ar dori să îi contacteze pentru a le mulțumi pentru donație și li se oferă posibilitatea de a opta să nu fie contactați.
 • Organizația primește lista cu numerele de telefon ale donatorilor care și-au dat acordul că pot fi contactați
 • Organizația este obligată să ceară și consimțământul verbal pentru convorbire, chiar de la începutul acesteia.
 • Dacă donatorul decide să ofere datele sale de contact (nume, adresă poștală, adresă de email), organizația le poate colecta DOAR în scopul comunicării cu donatorul și cu condiția respectării legislației în privința protecției datelor cu caracter personal.

Trimiterea de mesaje de cerere a permisiunii și răspunsurile prin SMS ale donatorilor implică niște costuri de minim 0.04 eur+TVA/donator și de maxim 0.10 eur+TVA/donator, în funcție de existența sau nu a răspunsului prin SMS al donatorului.

Toate aceste etape și costuri vor fi evidențiate în contractul dintre organizație și platformă.